Vores hjemmesider

 • Advokat

  Fagområder: Advokater og advokatfirmaer
  Opgavetyper: Familieret, erhvervsret og boligsager
  Målgruppe: Private og erhverv

 • Alarm-pris

  Fagområder: Elektrikere og alarmmontører
  Opgavetyper: Tyverialarmer og videoovervågning
  Målgruppe: Private og erhverv

 • Arkitektpris

  Fagområder: Arkitekter
  Opgavetyper: Skitseforslag, myndighedsbehandling, projektering, byggetilsyn
  Målgruppe: Private

 • Elektrikerpris

  Fagområder: Elektrikere
  Opgavetyper: El-installationer, udskiftning af stik, tavler, kontakter mv., antenneanlæg, brandalarmer, IHC-installation, solcelleanlæg mv.
  Målgruppe: Private

 • Garage-pris

  Fagområder: Tømrere og murere
  Opgavetyper: Carporte og garager i træ og stål samt murede carporte og garager
  Målgruppe: Private

 • Gartnerpris

  Fagområder: Gartnere, anlægsgartnere og brolæggere
  Opgavetyper: Beplantning, haveanlæg, græsplæner, træfældning, havedamme, havestier og -trapper, støttemure mv.
  Målgruppe: Private

 • Gulvpris

  Fagområder: Tømrere, murere og gulvfirmaer
  Opgavetyper: Trægulve, flise- og klinkegulve, gulvafslibning, gulvpolering
  Målgruppe: Private

 • Isoleringspris

  Fagområder: Isolatører og tømrere
  Opgavetyper: Isolering af etageadskillelser, skrå lofter, hulmure, krybekældre, lofter, ydervægge, og skillevægge
  Målgruppe: Private

 • Kloakpris

  Fagområder: Kloakmestre, murere, jord- og betonarbejdere
  Opgavetyper: Kloakering, faskiner, nye gulvafløb, højvandslukke, nye inspektionsbrønde, kloakrensning, TV-inspektion, nye nedløbsbrønde, spildevandsanlæg, omfangsdræn
  Målgruppe: Private

 • Køkkenpris

  Fagområder: Tømrere og køkkenmontører
  Opgavetyper: Køkkenrenovering og -montering
  Målgruppe: Private

 • Maler-pris

  Fagområder: Malere
  Opgavetyper: Udvendig og indvendig malerarbejde, maling ved fraflytninger, tapetsering, afrensning af tapet, maling af facader og vinduer
  Målgruppe: Private

 • Murerpris

  Fagområder: Murere
  Opgavetyper: Opmuring, nybyggeri, tilbygninger, fundering, badeværelser, facaderenovering, nye mørtelfuger, facadeisolering, montering af fliser og klinker
  Målgruppe: Private

 • Tagpris

  Fagområder: Tømrere, blikkenslagere, tagtækkere og isolatører
  Opgavetyper: Ny tagbelægning i tegl, zink, strå, stål, eternit, skifer mm., efterisolering af tagflader, montering af nye kviste
  Målgruppe: Private

 • Terrassepris

  Fagområder: Tømrere og brolæggere
  Opgavetyper: Terrasser i træ og sten samt anlæg af indkørsler
  Målgruppe: Private

 • Revisor-pris

  Fagområder: Registrerede og statsautoriserede revisorer
  Opgavetyper: Årsregnskab, bogføring, selskabsstiftelse, iværksætterpakke
  Målgruppe: Erhverv

 • Vindues-pris

  Fagområder: Tømrere
  Opgavetyper: Nye døre og vinduer i træ, plast og træ/alu
  Målgruppe: Private

 • VVS-pris

  Fagområder: VVS-installatører
  Opgavetyper: Badeværelsesinstallationer, rørføring, udskiftning af faldstammer og stigstrenge, køkkeninstallationer inkl. gas, sanitet, varmeanlæg mm.
  Målgruppe: Private

Tilbage til toppen